All Jazz Results (15)

Vehicle Model
Co2
MPG
2yr
3yr
4yr
Honda-Jazz-2008

HONDA JAZZ HATCHBACK 1.3 i-VTEC S 5dr

117
56.50
£146.15
£134.32
£123.39
Honda-Jazz-2008

HONDA JAZZ HATCHBACK 1.3 i-VTEC S 5dr CVT

109
61.40
£155.82
£142.90
£131.36
Honda-Jazz-2008

HONDA JAZZ HATCHBACK 1.3 i-VTEC SE 5dr

117
56.50
£160.08
£146.55
£134.67
Honda-Jazz-2008

HONDA JAZZ HATCHBACK 1.3 i-VTEC SE Navi 5dr

117
56.50
£166.34
£151.19
£139.54
Honda-Jazz-2008

HONDA JAZZ HATCHBACK 1.3 i-VTEC SE 5dr CVT

109
58.90
£169.75
£155.13
£142.63
Honda-Jazz-2008

HONDA JAZZ HATCHBACK 1.3 i-VTEC EX 5dr

119
55.40
£171.49
£156.82
£145.13
Honda-Jazz-2008

HONDA JAZZ HATCHBACK 1.3 i-VTEC SE Navi 5dr CVT

109
58.90
£176.01
£159.77
£147.51
Honda-Jazz-2008

HONDA JAZZ HATCHBACK 1.3 i-VTEC EX Navi 5dr

119
47.90
£174.61
£160.47
£148.76
Honda-Jazz-2008

HONDA JAZZ HATCHBACK 1.3 i-VTEC EX 5dr CVT

111
57.60
£181.17
£165.40
£153.09
Honda-Jazz-2008

HONDA JAZZ HATCHBACK 1.3 i-VTEC EX Navi 5dr CVT

111
52.30
£184.28
£169.05
£156.72
Honda-Jazz-2008

HONDA JAZZ HATCHBACK 1.5 i-MMD Hybrid SE 5dr eCVT

82
78.50
£238.05
£213.80
£201.32
Honda-Jazz-2008

HONDA JAZZ HATCHBACK 1.5 i-MMD Hybrid SR 5dr eCVT

82
78.50
£252.92
£226.63
£213.13
Honda-Jazz-2008

HONDA JAZZ HATCHBACK 1.5 i-MMD Hybrid EX 5dr eCVT

84
76.30
£265.42
£237.98
£223.99
Honda-Jazz-2008

HONDA JAZZ HATCHBACK 1.5 i-VTEC Sport 5dr Navi CVT

125
51.40
£273.42
£238.20
£219.31
Honda-Jazz-2008

HONDA JAZZ HATCHBACK 1.5 i-MMD Hybrid Crosstar EX 5dr eCVT

89
72.40
£279.31
£250.33
£235.64